گروه آنالیز ویدئویی کمیته داوران اعلام کرد

جهان ورزش - ۱۸ مهر ۱۳۸۸

گروه آنالیز ویدئویی کمیته داوران اعلام کرد صحنه مشکوک به گل تیم فوتبال مقاومت‌سپاسی و تصمیم داور مبنی بر نپذیرفتن آن درست بوده است. با توجه به حساسیت صحنه به وجود آمده و اعتراض بازیکنان تیم فجر به کادر داوری مبنی بر از خط رد شدن ضربه سر مهاجم مقاومت گروه آنالیز ویدئویی کمیته داوران با بررسی دقیق صحنه و آنالیز صدم ثانیه به صدم ثانیه و فریم به فریم عبور حرکت توپ از سر مهاجم تا روی خط دروازه که کریم باقری مدافع پرسپولیس در آن قرار داشت به این نتیجه رسید که تمام توپ از خط دروازه عبور نکرده است گرچه پای کریم باقری آن سوی خط قرار داشت، اما قرار گرفتن زانوی مدافع پرسپولیس در زاویه ای بود که باعث شد تمام توپ از خط دروازه عبور نکند. طبق قوانین داوری برای گل شدن یک توپ باید تمام آن از خط عبور کند و حتی یک دهم آن هم از خط عبور نکرده باشد و بازیکن یا دروازه بان آن را از روی خط دروازه بیرون بکشند توپ به گل تبدیل نشده است

منابع خبر