حکم قصاص عامل شهادت دو مامور نیروی انتظامی اجرا شد

خبرگزاری میزان - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

عتباتی گفت: حکم قصاص عامل شهادت دو نفر از ماموران نیروی انتظامی و دو شهروند اردبیلی اجرا شد

منابع خبر