جایگاه ریاضت در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و حدیث

جایگاه ریاضت در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و حدیث
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶

جایگاه ریاضت در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و حدیث

این نوشتار سعی در بازنگری و تقویت جایگاه «ریاضت نفس» در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام دارد.

چکیده:  

این نوشتار سعی در بازنگری و تقویت جایگاه «ریاضت نفس» در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام دارد؛ ریاضت، روح انسان را «قوت» و «خضوع» می‌بخشد و این دو خصلت، ضامن موفقیت در همه عرصه‌ها اعم از فردی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دنیوی و اخروی هستند؛ ریاضت به دو قسم اختیاری و غیر‌اختیاری قابل تقسیم است که تمام تکالیف شرعی در قسم اختیاری جای گرفته و مقصود از ریاضت غیر‌اختیاری، ابتلائات و امتحانات الهی است؛ این دو قسم، مکمل یکدیگر در فرآیند تربیت انسانند و با فلسفه خلقت انسان گره خورده‌اند؛ فلسفه تبعید انسان به محنت‌کده دنیا، اشرفیت نفس او در میان سایر مخلوقات بود که او را در معرض خطرناک‌ترین رذیلت اخلاقی یعنی غرور و تکبر قرار داد؛ از آنجا که علاج هر رذیلتی با ضد آن است، ریاضت تنها مسیری بود که نه تنها انسان را از رذیلت تکبر پیراست بلکه او را به زیباترین فضیلت اخلاقی یعنی محبت و عشق الهی نیز بیاراست.

واژه‌های کلیدی: ریاضت، مجاهده با نفس، فلسفه خلقت، امتحان و ابتلاء، تربیت

نویسندگان:

سید ابوالفضل موسوی ، دکتر محمد فنایی اشکوری

پژوهش نامه اخلاق - سال هشتم، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
جایگاه ریاضت در تربیت اخلاقی از منظر قرآن و حدیث خبرگزاری فارس - ۱۱ فروردین ۱۳۹۶