اجرای آیین نامه پوشش دانشجویان از ترم بهمن

اجرای آیین‌نامه پوشش و رفتار حرفه‌ای دانشجویان از ترم بهمن
آفتاب
خبر آنلاین -

جامعه > آموزش  - به گزارش مهر: معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به انجام ویرایش چهاردهم آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای برای دانشجویان علوم پزشکی از نهایی شدن و اجرای آن در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹ خبر داد. دکتر فرحناز ترکستانی افزود: نگارش آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای به پایان رسیده است و پس از ویرایش چهاردهم به تعیین شیوه نامه اجرایی رسیده است که پس از تهیه این شیوه نامه به دانشگاهها ابلاغ می شود. وی افزود: ابلاغ نهایی آیین نامه پوشش و رفتار حرفه ای دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی از سوی وزیر بهداشت صورت می گیرد و پس از آن دانشگاهها ملزم به رعایت آن به جای آیین نامه های داخلی خود هستند. ترکستانی اظهار داشت: یکی از دلایل تهیه این آیین نامه از سوی معاونت نیز تهیه آیین نامه های داخلی متفاوت و متعدد از سوی دانشگاههای علوم پزشکی بود که با توجه به این آیین نامه، این موضوع ساماندهی شد. معاون وزیر بهداشت یادآور شد: با توجه به روند تهیه شیوه نامه از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، پیش بینی می شود این آیین نامه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۰ - ۸۹ اجرایی شود.۴۲۲۰۱.

منابع خبر
اجرای آیین نامه پوشش دانشجویان از ترم بهمن خبر آنلاین -