برزیل دقیقه ۹۰ از شکست گریخت

جهان نیوز - ۶ فروردین ۱۳۹۲

تیم ملی فوتبال برزیل در دیدار مقابل روسیه در واپسین دقیقه بازی از شکست گریخت.

منابع خبر
برزیل دقیقه ۹۰ از شکست گریخت جهان نیوز - ۶ فروردین ۱۳۹۲
 برزیل دقیقه ۹۰ از شکست مقابل روسیه گریخت پارس فوتبال - ۶ فروردین ۱۳۹۲
استرالیا از شکست خانگی برابر عمان گریخت فوتبالی‌ترین - ۶ فروردین ۱۳۹۲