توقف تولید پنج مدل سواری داخلی

توقف تولید پنج مدل سواری داخلی
خدمت
خدمت - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

به گزارش خدمت به نقل از ایسنا؛ جدیدترین آمارهای رسمی، توقف تولید برخی سواری‌های داخلی در اسفندماه ۱۳۹۳ ادامه یافته است.

اسفند ۱۳۹۳ تولید مگان با افت صددرصدی از ۷۱ دستگاه در اسفند ۱۳۹۲ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید ولیکس C30 دنده‌ای ELITE با کاهش صددرصدی از ۱۲ دستگاه در اسفند ۱۳۹۲ به صفر رسید.

اسفند ماه سال گذشته تولید ام‌وی‌ام ۱۱۰ سه سیلندر نیز با کاهش صددرصدی از ۳۰۴ دستگاه در اسفند ۱۳۹۲ به صفر کاهش یافت.

در این مدت تولید مزدا ۳ نیز با کاهش صددرصدی از ۲۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۲ به صفر رسید.

تولید سواری آسا (B50) نیز با افت صددرصدی از هفت دستگاه در اسفند ۱۳۹۲ به صفر کاهش یافت

منابع خبر
توقف تولید پنج مدل سواری داخلی خدمت - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
توقف تولید پنج مدل سواری داخلی عصر ایران - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
توقف تولید پنج مدل سواری داخلی تابناک - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴