به سوی تهران ۱۴۰۰، شعار جشنواره پژوهش شهری

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با شعار به سوی تهران ۱۴۰۰ در برج میلاد تهران برگزار می‌شود

منابع خبر
به سوی تهران ۱۴۰۰، شعار جشنواره پژوهش شهری خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷