برجام ۲ به زودی کلید زده می‌شود

جهان نیوز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴

در حالی هنوز تکلیف بخش زیادی از وعده‌های اقتصادی پسابرجامی دولتمردان مشخص نشده است که رئیس دفتر رئیس‌جمهور وعده داد به زودی برجام ۲ کلید خواهد خورد.

منابع خبر
برجام ۲ به زودی کلید زده می‌شود جهان نیوز - ۲۷ بهمن ۱۳۹۴