برجام ۲ به زودی کلید زده می‌شود

جهان نیوز -

در حالی هنوز تکلیف بخش زیادی از وعده‌های اقتصادی پسابرجامی دولتمردان مشخص نشده است که رئیس دفتر رئیس‌جمهور وعده داد به زودی برجام ۲ کلید خواهد خورد.

منابع خبر
نهاوندیان: برجام ۲ را به زودی کلید می‌زنیم تابناک -
برجام ۲ به زودی کلید زده می‌شود جهان نیوز -
نهاوندیان: برجام ۲ را به زودی کلید می‌زنیم فردا -
نهاوندیان: برجام ۲ را به زودی کلید می‌زنیم آفتاب -
نهاوندیان: برجام ۲ را به زودی کلید می‌زنیم عصر ایران -