بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت!

بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت!
خدمت
جهان نیوز -

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از برنامه ایران برای صادرات محموله‌های LNG به کشورهای اروپایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

منابع خبر
بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت! جهان نیوز -
بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت! خدمت -