بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت!

بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت!
خدمت
جهان نیوز - ۳ تیر ۱۳۹۴

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از برنامه ایران برای صادرات محموله‌های LNG به کشورهای اروپایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

منابع خبر
بالاخره گاز ایران اروپا را گرفت! جهان نیوز - ۳ تیر ۱۳۹۴