باجناق امام موسی صدر درگذشت

باجناق امام موسی صدر درگذشت
فردا
فردا - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

خبرآنلاین: منوچهر خاقانی، از دوستان دوران نوجوانی و جوانی امام موسی صدر که بعدها نسبت فامیلی نیز با یکدیگر پیدا کردند، در سن ۹۰ سالگی درگذشت.

منابع خبر
باجناق امام موسی صدر درگذشت الف - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
باجناق امام موسی صدر درگذشت فردا - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴