نرخ‌های جدید حق بیمه شخص ثالث

جهان نیوز - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

وی همچنین از افزایش تعرفه تعویض پلاک خودرو در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، تعرفه تعویض پلاک خودرو از ۳۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان افزایش می‌یابد.

منابع خبر
نرخ‌های جدید حق بیمه شخص ثالث جهان نیوز - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بیمه شخص ثالث ارزان می‌شود عصر ایران - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بیمه شخص ثالث ارزان می‌شود فردا - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بیمه شخص ثالث ارزان می‌شود جهان نیوز - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش ۵ درصدی تعرفه بیمه شخص ثالث الف - ۳۱ فروردین ۱۳۹۲