آزادی ۲۸۵۲ زندانی با همت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان

خبرگزاری میزان -

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان گفت: ۲۸۵۲ زندانی باهمت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان در دهه ماهه سال ۹۷ از زندان آزاد شدند

منابع خبر
آزادی ۲۸۵۲ زندانی با همت اعضای شورا‌های حل اختلاف استان اصفهان خبرگزاری میزان -