شکارچیان غیر مجاز به ساخت آبشخور و بذر پاشی محکوم شدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

بیرجند- ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس گفت: ۲ شکارچی غیر مجاز به ساخت سه آبشخور و سه ماه بذرپاشی در پروژه های هلالی در مناطق تحت فرسایش این شهرستان طبق حکم قاضی محکوم شدند

منابع خبر
شکارچیان غیر مجاز به ساخت آبشخور و بذر پاشی محکوم شدند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸