ترویج فرهنگ ترافیکی در بین دانش آموزان زمینه ساز کاهش تخلفات است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

مراغه - ایرنا - مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت: ترویج فرهنگ ترافیکی در دانش آموزان زمینه ساز پیشگیری از تخلف های رانندگی در جامعه است.

منابع خبر
ترویج فرهنگ ترافیکی در بین دانش آموزان زمینه ساز کاهش تخلفات است خبرگزاری جمهوری اسلامی -
چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید! + تصاویر(۱۲+) فردا -
چرخ گوشت دست نوزاد را بلعید + تصاویر(+۱۲) باشگاه خبرنگاران -