نرخ بیکاری در کشور به ۹ درصد رسیده است

بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور با توجه در اختیار داشتن بیش از ۶۰ درصد اشتغال و به اندازه ۹۴ درصد در گسترده ایران زمینه مناسبی برای حمایت و توسعه متوازن منطقه ای هستند این بنگاه ها در شرایط تحریم و نیز سیاست های واردات محور تحت فشار شدید قرار دارند
اخبار روز
خبرگزاری فارس - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

معاون رئیس جمهور از افزایش میزان بیسوادی در بین حاشیه‌نشین‌ها خبر داد و گفت: نرخ بیکاری در کشور به ۹ درصد رسیده است

منابع خبر
نرخ بیکاری در کشور به ۹ درصد رسیده است خبرگزاری فارس - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴