فردا؛اولین جلسه هیأت‌مدیره پرسپولیس

پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
منابع خبر
فردا؛اولین جلسه هیأت‌مدیره پرسپولیس پارس فوتبال - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳