فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در تهران

هرانا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، یک کارگر در تهران دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان . . .

نوشته فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در تهران اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر