دستگیری چند داعشی در نجف

تصاویر:دستگیری چند داعشی در نجف

فردا
جهان نیوز -

نیروهای ویژه عراقی شماری از عناصر گروه تروریستی داعش را در شهر نجف اشرف دستگیر کردند.

منابع خبر
تصاویر:دستگیری چند داعشی در نجف فردا -
دستگیری چند داعشی در نجف جهان نیوز -