دستگیری چند داعشی در نجف

تصاویر:دستگیری چند داعشی در نجف

فردا
جهان نیوز - ۲ مرداد ۱۳۹۴

نیروهای ویژه عراقی شماری از عناصر گروه تروریستی داعش را در شهر نجف اشرف دستگیر کردند.

منابع خبر
دستگیری چند داعشی در نجف جهان نیوز - ۲ مرداد ۱۳۹۴