آسیب به حریم تخت جمشید بر اثر حفاری چاه‌های آب

ايجاد مشکل در حريم تخت جمشيد به دليل حفاری زياد چاه‌
گویا
رادیو زمانه -

سازمان میراث فرهنگی می‌گوید حفاری چاه و برداشت بی‌رویه آب حریم تخت جمشید را در خطر انداخته است. در سال‌های اخیر شکاف‌های فراوانی در اطراف تخت جمشید و نقش رستم دیده شده است.

منابع خبر
آسیب به حریم تخت جمشید بر اثر حفاری چاه‌های آب رادیو زمانه -
ایجاد مشکل در حریم تخت جمشید به دلیل حفاری زیاد چاه‌ کلمه -
ایجاد مشکل در حریم تخت جمشید به دلیل حفاری زیاد چاه‌ گویا -