تنیسور شماره یک سابق زنان هم از المپیک ریو حذف شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تنیسور صربستانی شماره یک جهان که پیش از این در بخش انفرادی حذف شده بود در بخش دونفره هم با زوجش متحمل شکست شد و از رقابت‌ها کنار رفت

منابع خبر
ناکامی مطلق برای تنیسور شماره یک جهان عصر ایران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
تنیسور شماره یک سابق زنان هم از المپیک ریو حذف شد باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵