ورود وزارت ارتباطات به کلیپ‌های جنجالی مدارس

فردا -

وزیر آموزش و پرورش با اشاره ادامه داشتن کار کمیته بررسی موضوع انتشار کلیپ‌های حاشیه‌ساز در برخی مدارس کشور گفت: این فرض وجود دارد که برخی از این کلیپ‌ها در آنسوی مرزها و به وسیله دشمنانی که قصد برهم زدن آرامش جامعه را دارند تهیه شده است

منابع خبر
ورود وزارت ارتباطات به کلیپ‌های جنجالی مدارس فردا -