صدور دستور بازداشت یک بازیگر به دنبال انتشار متنی درباره امام حسین

صدور دستور بازداشت یک بازیگر به دنبال انتشار متنی درباره امام حسین
عصر ایران
عصر ایران - ۸ روز قبلخبرگزاری فارس از صدور دستور بازداشت یک بازیگر به دنبال انتشار متنی از او در مکالمه فرضی با امام حسین خبر داد.

خبرگزاری فارس نام این بازیگر را "ص. ک" اعلام کرده و نوشت که او در این متن از سحر خدایاری ( دختر عاشق فوتبال که خودسوزی کرد) حمایت کرده است

منابع خبر