کاربران و تشدید محدودیت های اینترنتی؛ چگونه اطلاع رسانی کنیم/ شهروندان پیشنهاد کنند

کاربران و تشدید محدودیت های اینترنتی؛ چگونه اطلاع رسانی کنیم/ شهروندان پیشنهاد کنند
کلمه
کلمه - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

چکیده :کلمه از همه شهروندان دعوت می کند تا ایده ها و ابتکارات و نظرات و پیشنهادهای خود را برای شکستن این سد خبری و اقتدار رسانه ای با ما در میان گذارند تا در این هنگامه مشارکت و خیزش دوباره مردم در عرصه سیاسی بتوان بهترین اطلاع رسانی را انجام داد. به نظر شما و با توجه به محدودیت های شدید رسانه ای چگونه می توان مردم بیشتری رااز خبرها آگاه کنیم؟ راهکار پیشنهادی شما چیست؟ نظرات و پیشنهادات خود را به info@kaleme.com ارسال کنید یا کامنت بگذارید....

کلمه: باردیگر با نزدیک شدن به زمان انتخابات محدودیت های اینترنتی شدت گرفت و شهروندان حتی برای دسترسی های کاری و عادی خود با مشکلات فراوان رو به رو شده اند.

مشارکت سیاسی همه شهروندان در انتخابات پیش رو و آگاهی از رویدادها و اخبار انتخاباتی برای انتخاب رییس جمهوری نیازمند شبکه اطلاع رسانی گسترده و همه گیر است، اما از سویی با محدودیت هایی که دولت برای کاربران اینترنت ایجاد کرده و از سوی دیگر سلطه اقتدارگرایان بر رسانه ها تحقق این امر با مشکلاتی رو به رو شده است.

همانگونه که در سال ۸۸ با ورود میرحسین موسوی به عرصه رقابت های انتخاباتی هر شهروند یک رسانه بود، اینک نیز هر یک از ما باید یک رسانه باشیم.

میر حسین بارها تاکید کرده است زمینه هر تغییر اساسی در جهت اصلاح گری، گسترش آگاهی است. بدون آگاهی گسترده در سطح جامعه، امکان تغییر وجود ندارد.

"همانگونه که در سال ۸۸ با ورود میرحسین موسوی به عرصه رقابت های انتخاباتی هر شهروند یک رسانه بود، اینک نیز هر یک از ما باید یک رسانه باشیم"افشاندن بذر آگاهی و گسترش آن به همه اقشار و همه نقاط کشور… مهم آن است که در چهارچوب «هر شهروند، یک رسانه»، هر علاقه مند به جنبش سبز، راهی برای گسترش این آگاهی و تعمیق آن در میان همه اقشار و به ویژه در اقشار مستضعف جامعه پیدا کند. گسترش آگاهی ها، استراتژی اصلی جنبش است.

اینک در حالی که همه امکانات رسانه ای و تریبون ها در انحصار حاکمیتی است که ایرانیان منتقد و دلسوز به حال کشور را سانسور و طرد میکند، وظیفه هر شهروند استفاده از امکانات موجود برای گستراندن بذر آگاهی در فضایی است که می‌رود تا خفقان آن را فرا بگیرد.

کلمه از همه شهروندان دعوت می کند تا ایده ها و ابتکارات و نظرات و پیشنهادهای خود را برای شکستن این سد خبری و اقتدار رسانه ای با ما در میان گذارند تا در این هنگامه مشارکت و خیزش دوباره مردم در عرصه سیاسی بتوان بهترین اطلاع رسانی را انجام داد.

به نظر شما و با توجه به محدودیت های شدید رسانه ای چگونه می توان مردم بیشتری رااز خبرها آگاه کنیم؟ راهکار پیشنهادی شما چیست؟ نظرات و پیشنهادات خود را به info@kaleme.com ارسال کنید یا کامنت بگذارید.

اشتراک‌گذاری:

منابع خبر