علت توقف طولانی قطار در ایستگاه وردآورد مشخص شد

تابناک - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر