عمده پروژه‌های فرهنگی سال ۹۸ شهر تهران عمرانی است

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران گفت: بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های فرهنگی سال ۹۸ شهرداری تهران، ماهیت تملک و دارایی و عمرانی دارد

منابع خبر