استانداران شرق کشور به ضرورت انتقال آب از دریای عمان تاکید کردند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

مشهد- ایرنا- استانداران استان های شرق کشور به مدیریت مصرف آب و انتقال آن از دریای عمان تاکید کردند

منابع خبر