اعلام برنامه هفته ۱۸ تا ۳۲ لیگ دسته اول

جهان نیوز -

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل ۹۵-۹۴ را اعلام کرد.

منابع خبر
برنامه هفته ۱۸ تا ۳۲ لیگ دسته یک فوتبال تابناک -
اعلام برنامه هفته ۱۸ تا ۳۲ لیگ دسته اول جهان نیوز -
الوند همدان قعرنشین لیگ دسته دوم فوتبال کشور خبرگزاری جمهوری اسلامی -
اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور خبرگزاری فارس -
برنامه هفته هجدهم تا سی و دوم لیگ یک اعلام شد خبرگزاری دانشجو -
 اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور پارس فوتبال -
اعلام برنامه هفته هجدم تا سی و دوم لیگ دسته اول فوتبال کشور فوتبالی‌ترین -
اعلام برنامه هفته هجدهم تا سی و دوم لیگ دسته یک فوتبال فوتبالی‌ترین -