معاون نخست وزیر کره شمالی تیرباران شد

معاون نخست‌وزیر کره شمالی به دلیل مخالفت با احداث جنگل اعدام شد

گویا
جهان نیوز -

«چو یانگ گون» معاون نخست‌وزیر و نماینده سابق این کشور در گروه همکاری دو کره امروز اعدام شد.

منابع خبر
معاون نخست وزیر کره شمالی تیرباران شد جهان نیوز -
اعدام معاون نخست وزیر کره شمالی تابناک -
معاون نخست وزیر کره شمالی اعدام شد عصر ایران -
اعدام معاون نخست وزیر کره شمالی عصر ایران -