نجات نفتکش ایرانی از دست دزدان دریایی

خبر آنلاین -

حوادث > داخلی  - تکاوران نیروی دریایی ارتش در اقدامی هوشیارانه، سوپر تانکر نفتکش اقیانوس پیمای جمهوری اسلامی ایران با نام voyager ۱ را از دست دزدان دریایی نجات دادند. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: کشتی نفتکش voyager ۱ در جنوب غرب پاکستان در آب های بین المللی اقیانوس هند مورد هجوم دو فروند قایق تندروی دزدان دریایی قرار گرفت. این حمله با هوشیاری و اقدام به موقع تکاوران نیروی دریایی ارتش بدون هیچ آسیبی مسیر خود را به سوی خاوردور ادامه داد. بر اساس این گزارش، دزدان دریایی، پس از تیراندازی تکاوران نیروی دریایی متواری شدند. /۵۶  .

منابع خبر
نجات نفتکش ایرانی از دست دزدان دریایی خبر آنلاین -
نجات نفتکش ایرانی از دست دزدان دریایی خبر آنلاین -
نجات سوپر تانکر ایرانی از دست دزدان دریایی عصر ایران -
نجات تانکر نفتکش ایران از دست دزدان دریایی جهان نیوز -
نجات سوپر نفتکش ایران از دست دزدان دریایی الف -
نجات سوپر تانکر نفتکش ایران از دست دزدان دریایی واحد مرکزی خبر -