کاهش درآمد‌های پایتخت از محل شهرسازی/ تاکید بر توسعه فضای سبز

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

رئیس شورای شهر تهران گفت: تأکید شورا بر کاهش هزینه‌های شهرسازی، استفاده از سرمایه‌های لجام گسیخته در سطح جامعه و تأکید بر توسعه فضای سبز این سه پیام بودند

منابع خبر