فراخوان خاتمی علیه خشونت و افراط: مسلمانان تردید نکنند؛ همزیستی بر دگرستیزی ترجیح دارد

فراخوان خاتمی علیه خشونت و افراط: مسلمانان تردید نکنند؛ همزیستی بر دگرستیزی ترجیح دارد
نوروز
کلمه - ۲۳ آبان ۱۳۹۴

چکیده : تا وقتی زبان زور زبان رابطه است و تا زمانی که انسان تحقیر می شود و تبعیض اصل حاکم است و خواستاران حاکمیت بر سرنوشت خود، تحت فشار و آواره و بی پناه اند، افراط گران و خشونت ورزان نیز در پدید آوردن فضای رعب و کشتار بهانه می یابند و سوگمندانه، واپس گرایان تنگ نظر و تُنُک مایه با بهانه های واهی هر لحظه جنایت می آفرینند و دریغا و دردا که علاوه بر انسان احیانا دین خدا که جان مایه آن مهربانی و عدالت و اخلاق است نیز قربانی رفتار سبک سرانه و واپس گرایانه و تعصبات کور تقدیس کنندگان خشونت می شود...

کلمه – گروه خبر: سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اصلاحات به دنبال حوادث تلخ حملات تروریستی که در منطقه خاورمیانه و قلب اروپا روی داده است با اعلام همدردی از مسلمانان پاک اندیش و صلح طلب خواسته که در محکوم کردن جدی و عملی خشونت و افراط و ترور و سرکوب و ترجیح بی قید و شرط همزیستی بر دگر ستیزی و اخلاق بر بداخلاقی تردید نکنند.

در روزهای گذشته حادثه سر بریدن تعدادی از شهروندان افغانستانی توسط داعش احساسات مسلمانان و آزادیخواهان جهان را برانگیخت و پس از آن انفجار جنوب لبنان و حملات تروریستی در پاریس همه را در بهت فرو برد.

پیشنهاد دهنده نظریه گفت و گوی تمدن ها تنها به ابراز همدردی بسنده نکرد و مسلمانان صلح طلب رو مخاطب قرار داد که در تردیدها و انفعال، واپس گرایان تنگ نظر و تُنُک مایه با بهانه های واهی هر لحظه جنایت می آفرینند.

سیدمحمد خاتمی تاکید می کند خشونت و ترور مرز نمی شناسد و ناامنی مسأله ای جهانی است و تا وقتی زبان زور زبان رابطه است و تا زمانی که انسان تحقیر می شود و تبعیض اصل حاکم است و خواستاران حاکمیت بر سرنوشت خود، تحت فشار و آواره و بی پناه اند، افراط گران و خشونت ورزان نیز در پدید آوردن فضای رعب و کشتار بهانه می یابند.

رییس جمهور اصلاحات در پیامی همدردی خود را از آنچه پیرامون انسانیت روی می دهد ابراز کرده است.
متن کامل این پیام را در زیر می خوانید:

دیروز در افغانستان زنان و مردان و کودکان بی گناه را سر بریدند و پس از آن در لبنان عزیز صدها انسان را به خاک و خون کشیدند و امروز در پاریس تروریسم بی نقاب بار دیگر چهره زشت و نفرت انگیز خود را نشان داد و در همه حال انسان مظلومی که عزادار انسان های به خون غلطیده است بیش از پیش نگران امروز و فردای جامعه بشری است.

پیشتر گفته ام که خشونت و ترور مرز نمی شناسد و ناامنی مسأله ای جهانی است و تا وقتی زبان زور زبان رابطه است و تا زمانی که انسان تحقیر می شود و تبعیض اصل حاکم است و خواستاران حاکمیت بر سرنوشت خود، تحت فشار و آواره و بی پناه اند، افراط گران و خشونت ورزان نیز در پدید آوردن فضای رعب و کشتار بهانه می یابند و سوگمندانه، واپس گرایان تنگ نظر و تُنُک مایه با بهانه های واهی هر لحظه جنایت می آفرینند و دریغا و دردا که علاوه بر انسان احیانا دین خدا که جان مایه آن مهربانی و عدالت و اخلاق است نیز قربانی رفتار سبک سرانه و واپس گرایانه و تعصبات کور تقدیس کنندگان خشونت می شود.

من این فجایع دردناک را به همه ملت ها، به افغانیان و لبنانیان و فرانسویان و به همه دوستداران عدالت و انصاف و طرفداران صلح و آزادی و بخصوص به بازماندگان قربانیان مظلوم این فجایع تسلیت می گویم و بار دیگر دلسوزان سرنوشت انسان ومتفکران و سیاستمداران و بخصوص مسلمانان پاک اندیش و صلح طلب را فرا می خوانم که در محکوم کردن جدی و عملی خشونت و افراط و ترور و سرکوب و ترجیح بی قید و شرط همزیستی بر دگر ستیزی و اخلاق بر بداخلاقی تردید نکنند.
و مگر گفت_و_گوی_تمدنها و ائتلاف_برای_صلح بر پایه عدالت جز این هدفی داشت؟

سید محمد خاتمی
آبان ۱۳۹۴

منابع خبر