گام سوم ایران حجت را بر اروپایی‌ها تمام کرد

تابناک - ۸ روز قبل

رئیس فراکسیون مقابله با تحریم‌ها مجلس دهم اعتقاد دارد اجرای گام سوم برجامی ایران اتمام حجتی شفاف برای اروپایی ها در راستای دفاع از حقوق قانونی است

منابع خبر