صفحه اول روزنامه های صبح روز یکشنبه ۱۶ آذر

عکس/ صفحه اول روزنامه ها یکشنبه 16 آذر، 7 دسامبر (به روز شد)

پیک ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ آذر ۱۳۹۳منابع خبر
صفحه اول روزنامه های صبح روز یکشنبه ۱۶ آذر خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ آذر ۱۳۹۳