انتقاد صریح رییس اتحادیه اروپایی از ادامه شهرک سازی صهیونیست ها

فاز جدید مداخلات اتحادیه عرب: محکومیت «ساکن سازی ایرانی ها در جزیره ابوموسی»
عصر ایران
خبرگزاری جمهوری اسلامی -

برلین - رییس اتحادیه اروپایی روز چهارشنبه در دیدار رییس رژیم صهیونیستی به صراحت اصرار سران صهیونیست به ادامه شهرک سازی در سرزمین های اشغالی را مورد انتقاد قرار داد.

منابع خبر
انتقاد صریح رییس اتحادیه اروپایی از ادامه شهرک سازی صهیونیست ها خبرگزاری جمهوری اسلامی -