کسانی که دادگاهشان به شکل علنی برگزار شده می‌توانند شکایت کنند

شفاف -

ایلنا:یک عضو کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان مسائل اخیر ب با بیان اینکه برگزاری علنی دادگاه‌ها اشکال قانونی داشته است اظهار داشت: اگرچه برگزارکنندگان این دادگاه‌ها توجیهاتی داشتند اما شخصاَ به عنوان یک حقوقدان معتقدم که استنباط آنها اشتباه بوده و نباید دادگاه‌ها را به شکل علنی برگزار می‌کردند. فرهاد تجری با حضور در جمع خبرنگاران مجلس در پاسخ به اینکه چرا دادگاه ماموران متهم در حوادث کهریزک برگزار نمی‌شود؟ اظهار داشت: ما حق درخواست برگزاری علنی دادگاه‌های این افراد را نداریم چون این مساله منع قانونی دارد و تا زمانی که اتهام کسی اثبات نشده است نباید آبروی افراد را ببریم. وی مصوبه دستگاه قضایی مبنی بر غیرقانونی بودن برگزاری دادگاه‌ها به شکل علنی را براساس یک عقلانیت دانست و افزود: ممکن است افراد در برابر اتهاماتی که وارد می‌شود، تبرئه شود از این رو نباید آبروی آنها را با برگزاری چنین دادگاه‌هایی برد. تجری در پاسخ به اینکه پس چرا دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به شکل علنی برگزار شد؟ اظهار داشت: این افراد می‌توانند نسبت به این مساله شکایت کنند. وی در پاسخ به سوالی که به درخواست نبوی مبنی بر برگزاری علنی دادگاهش اشاره داشت گفت: نباید یک اقدام غیرقانونی را با یک حرکت غیرقانونی دیگر پاسخ داد البته برگزاری علنی دادگاه با رسانه‌ای شدن آن متفاوت است.

"تجری در پاسخ به اینکه پس چرا دادگاه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به شکل علنی برگزار شد؟ اظهار داشت: این افراد می‌توانند نسبت به این مساله شکایت کنند"عضو کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان مسائل پس از انتخابات با اشاره به اینکه گزارش این کمیته در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفته آینده ارائه می‌شود ،گفت: پس از برگزاری جلسه رای اعتماد وزرا، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه می‌دهیم. تجری در پاسخ به ایلنا که پرسید آیا در این گزارش به آمار دقیق بازداشت‌شدگان و تخلفات صورت گرفته در کهریزک اشاره خواهید کرد یا نه؟ اظهار داشت: در این گزارش وارد جزئیات نشدیم و مصادیق را در گزارش‌های محرمانه به رئیس مجلس و سازمان‌های ذیربط ارائه داده‌ایم. چراکه کل این گزارش حدود ۷۰، ۸۰ صفحه می‌شود که مطرح شدن آن در مجلس وقت‌گیر است و ضرورتی هم ندارد به همین دلیل فقط رئوس مطالب و آنچه را که باید به اطلاع عموم می‌رسید را در گزارش خود به صحن علنی آورده‌ایم. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد که تاکنون ۸ نفر از ماموران متخلف بازداشتگاه کهریزک دستگیر شده‌اند که علت این امر شکایت ۱۰۴ نفر از وضعیت این بازداشتگاه بوده است. وی همچنین در پاسخ به سوالی که به تخلفات رئیس زندان اوین و برخی فعالیت‌های اقتصادی در این زندان اشاره داشت گفت: این مساله با کمیته ویژه مجلس هیچ ارتباطی ندارد اما می‌توان با تحقیق و تفحص و یا ارائه شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ به بررسی این موضوع پرداخت.

منابع خبر