نباید بگذاریم هیچ اخلالگری برای انجام بزه احساس امنیت کند

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

محسنی بندپی گفت: نظارت و پایش ما باید از چنان اقتدار صلابت و جدیتی برخوردار باشد که هیچ اخلالگری احساس امنیت جهت انجام بزه و تعمیم آسیب‌های اجتماعی نداشته باشد

منابع خبر