لایحه حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستاره دار تصویب شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تهران – ایرنا - دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، تصویب لایحه حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستاره دار، تصویب آیین نامه اجرایی برنامه مدیریت سبز و تصویب آیین نامه مقابله با پایان نامه‌های تقلبی را از اقدامات مهم امروز هیات وزیران اعلام کرد

منابع خبر
لایحه حق تحصیل و آموزش دانشجویان ستاره دار تصویب شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸