اعلام نظر دادگاه مطبوعات در مورد سایت طرفداری، روزنامه ایران و خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری میزان - ۹ تیر ۱۳۹۸

مدیر مسئول سایت طرفداری به اتهام نشر، عرضه و انتشار و پخش آثار متعلق صدا و سیما بدون مجوز با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد

منابع خبر