مقام سابق صهیونیستی : اسراییل از حمله به غزه می ترسد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ خرداد ۱۳۹۸

بیروت- ایرنا- "یائیر گولان" معاون سابق رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت : هر چند اشغال غزه امکان پذیر است اما ما از جنگ و زیان های حاصل از آن می ترسیم

منابع خبر
مقام سابق صهیونیستی : اسراییل از حمله به غزه می ترسد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ خرداد ۱۳۹۸