چرا ریخته‌گران در زندان نیست؟/ دادستانی: جلب می‌شود

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

بهروز ریخته‌گران و برادرانش که در گذشته شاید نامی آشنا در عرصه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بود، امروز به نامی آشنا در پرونده‌های فساد اقتصادی تبدیل شده است؛ حال سوال این است آنها که در گذشته به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند، چرا زندان نیستند

منابع خبر