ارائه گزارش نماینده مدعی العموم با موضوع بازگرداندن اموال سهامداران در فرصت اعطایی دادگاه/ پرونده در نهایت دقت در چارچوب قانونی در حال رسیدگی است

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد

منابع خبر