استانبول، محل برگزاری دور اول نشست ۱+۵ و ایران بر سر برنامه هسته ای

تعیین محل گفت و گوها: دور اول استانبول، دور دوم بغداد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
یورو نیوز -

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که دور اول نشست ۱+۵ با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور در استانبول برگزار خواهد شد.  …

منابع خبر
مذاکرات ایران و ۱+۵ دور اول استانبول، دور دوم بغداد الف -
مذاکرات ایران و ۱+۵: دور اول استانبول، دور دوم بغداد گویا -
دور اول مذاکرات ۲۶ فروردین در استانبول و دور دوم در بغداد خبرگزاری دانشگاه آزاد -
تعیین مکان مذاکرات ایران و ۱+۵ دور اول استانبول، دور دوم بغداد... خبرگزاری دانشجو -
دور اول استانبول، دور دوم بغداد ایلنا -
دور اول مذاکرات ایران با ۵+۱دراستانبول دور دوم بغداد الف -
مکان گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵؛ دور اول استانبول، دور دوم بغداد خبرگزاری مهر -
تعیین محل گفت و گوها: دور اول استانبول، دور دوم بغداد خبرگزاری جمهوری اسلامی -