جاده کرج - چالوس از زباله پاک شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

کرح - ایرنا - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرج اعلام کرد که حاشیه های جاده گردشگری و کوهستانی کرج - چالوس از زباله ها پاکسازی شد

منابع خبر
جاده کرج - چالوس از زباله پاک شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -