تکذیب برکناری اساتیدعلوم انسانی

فردا - ۱۸ مهر ۱۳۸۸

مهر: رضا عامری با تأکید براینکه در برنامه های درسی بازنگری جدی صورت می گیرد، گفت: بازنگری در علوم انسانی از قبل شروع شده و از این پس کرسیها باید سرعت یابند. همچنین باید بدون شتابزدگی با هدف استفاده از دانش بومی و کاربردی کردن آن در بحث بازنگری وارد شد. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در علوم انسانی ماهیت دروس تئوری است باید بر روی سرچشمه ها با استفاده از افراد متخصص در رشته های علوم انسانی تئوریهای مطرح شود که برخواسته از دانش بومی خودمان باشد و با ارزشهای ما در تناقض نباشد. قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم گفت: اگر در علوم انسانی از نظریه های غربی نیز استفاده می کنیم باید این نظریه ها با دید نقد و بررسی به دانشجویان ارائه شود تا خلاءهای موجود کاهش یابد. وی از بازنگری در ترکیب کمیته های حلقه برنامه ریزی و وسیع تر کردن این کمیته ها در وزرات علوم نیز خبر داد.

"مهر: رضا عامری با تأکید براینکه در برنامه های درسی بازنگری جدی صورت می گیرد، گفت: بازنگری در علوم انسانی از قبل شروع شده و از این پس کرسیها باید سرعت یابند"عامری در پاسخ به این پرسش درباره اخراج برخی اساتید علوم انسانی از دانشگاههای کشور به مهر گفت: به هیچ عنوان بحثی درباره برکناری اساتید علوم انسانی در راستای طرح بازنگری علوم انسانی وجود ندارد. این برداشت غلطی است که برخی دارند. در بحث علوم انسانی متونی که در دانشگاهها تدریس می شود مشکل دارند و اساتید نیز به این موضوع واقف هستند. وی افزود: طرح جدی بازنگری دروس به زودی در معاونت آموزشی وزارت علوم کلید می خورد و طی یک سال آینده خبرهای خوبی در این زمینه منتشر می شود

منابع خبر
انسانی کردن علوم اسلامی رادیو زمانه - ۱۸ مهر ۱۳۸۸