عَطشی که هرگز سیراب نشد و همه ی آنچه در این نزدیکی دورماند از دست رس دل مشغولی بد خوابی های مُزمِن است در سالمَندی.

اخبار روز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

 راه های نَرفته
بیشه های ندیده
نا نوشیدن از چشمه های پنهان
در میان افرا ها واقاقی ها
درختان ِ غان
باریکه های پنهان در پَست و بلندِ
تَپّه ها و درّه ها
عَطشی که هرگز سیراب نشد
و همه ی آنچه در این نزدیکی
دورماند از دست رس
دل مشغولی بد خوابی های مُزمِن است در سالمَندی.
نُک ِ کبود صخره های آیینه گون
سراشیب تپّه های خفته در زیر برف
جایی که لبهای آماسیده ی اُرکیده یی
پیش از تلفّظ آخرین واژه ی کَمال
پلاسیده است
دلمردگی ِ سالمَندی است و اضمحلال بلوغ ،
در صبح افسُرده ی روزیکه که فرداهم تکرار خواهد شد!
در هر چُرت ِ تصاویری است از اینهمه نیستَن ، و نبودن
در بَد خوابی های مُزمِن ِ سالمَندی
و
توچال ام دیری است که دور است.

روزِ اوّل ِ جولای ۲۰۱۹- مریلند

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر