لحظه دردناک اصابت گلوله به سر رزمنده‌ +فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر
لحظه دردناک اصابت گلوله به سر رزمنده‌ +فیلم باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷