جزئیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها / یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد

عصر ایران - ۶ بهمن ۱۳۹۲

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قرار نیست در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها میزان یارانه نقدی افزایش یابد، گفت: جمعیت حائز شرایط برای دریافت یارانه نقدی ۱۵ میلیون نفر است و لازم نیست همه مردم یارانه نقدی بگیرند

منابع خبر
برای بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها ۱۰ روز زمان نیاز است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ بهمن ۱۳۹۲