گل تماشایی رونالدو؛ پرتغال - ولز

ولز در راه دانمارک و یونان، پرتغال در مسیر ایتالیا! کدامیک؟

اخبار روز
الف - ۱۶ تیر ۱۳۹۵

تماشا

منابع خبر
حضور پرتغال در فینال، پایان رویای ولز بی بی سی فارسی - ۱۶ تیر ۱۳۹۵