ملی پوشان دوچرخه سواری تعلیق شدند

جهان نیوز - ۲۴ مهر ۱۳۹۳

چهار دوچرخه سوار به دلیل درگیری لفظی با سر داور از حضور در فعالیت‌های دوچرخه سواری تعلیق شدند.

منابع خبر
ملی پوشان دوچرخه سواری تعلیق شدند جهان نیوز - ۲۴ مهر ۱۳۹۳
ملی پوشان دوچرخه سواری تعلیق شدند پارس فوتبال - ۲۴ مهر ۱۳۹۳