اسکوچیچ با فولاد خوزستان فسخ قرارداد کرد

فوتبالی‌ترین -

تابناک ورزشی: دراگان اسکوچیچ در دو سال گذشته هدایت فولاد خوزستان را برعهده داشت. این مربی بعد از برگزاری چند جلسه با مدیریت باشگاه تصمیم به جدایی گرفت. اسکوچیچ با وجود اینکه یک سال دیگر قرارداد داشت امروز با دریافت مبلغی پول به صورت توافقی از این تیم جدا شد.این فسخ قرارداد در حال حاضر در هیأت فوتبال در حال انجام است

منابع خبر
اسکوچیچ با فولاد خوزستان فسخ قرارداد کرد خبرگزاری فارس -
اسکوچیچ با فولاد فسخ کرد فردا -
اژدری‌زاده: از فسخ قرارداد با اسکوچیچ خوشحال نیستیم فوتبالی‌ترین -
اسکوچیچ با فولاد فسخ کرد عصر ایران -
اسکوچیچ با فولاد فسخ کرد تابناک -
اسکوچیچ با فولاد خوزستان فسخ قرارداد کرد فوتبالی‌ترین -